22 juli 2019

Het Platform KSG is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland. Leidend voor onze inbreng is de positiebepaling die tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform KSG op 5 juni 2018 is aangenomen en tijdens de laatste ALV op 27 mei 2019 is bevestigd. Wij zijn niet blij met de komst van de wolf, maar wij zetten volop in op preventie om er zo het beste van te maken.

Op 25 juni j.l. heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle schapen- en geitenhouders in het aangewezen leefgebied op de Veluwe waren uitgenodigd. Er waren ongeveer 100 personen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst bleek veel onbekendheid met de materie en een grote weerstand tegen de komst van de wolf.

De opdracht van de gebiedscommissie is beperkt tot het adviseren over het nemen van preventieve maatregelen. Een fundamentele discussie over de komst van de wolf valt buiten de taakomschrijving van de commissie. Als uitvloeisel van een aangenomen motie in de Tweede Kamer zal deze discussie wel gevoerd gaan worden. Ambtenaren van LNV en provincies zijn bezig met de voorbereidingen.

Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat een aantal schapen- en geitenhouders, vooral werkzaam in de natuurbegrazing, al preventieve maatregelen heeft genomen of van plan is om dit te gaan doen.

Om meer ervaring op te doen met het nemen van preventieve maatregelen heeft de gebiedscommissie besloten om op korte termijn te starten met een voorlopersregeling. Dit is nog geen algemene subsidieregeling voor het gehele gebied. Het Platform KSG mag 10 kleinschalige schapen- en geitenhouders voordragen die preventieve maatregelen willen nemen door middel van het plaatsen van een vaste wolfwerende omheining of het in gebruik nemen van een verplaatsbare omheining.

Het is ook belangrijk dat de jonge wolven die onlangs zijn geboren zo snel mogelijk schapen en geiten gaan associëren met een tik van het schrikdraad.

De brochure 'Bescherming van vee tegen wolven' van BIJ12 bevat meer informatie (let op: op details achterhaald door meer recente Duitse publicaties)
https://www.bij12.nl/assets/Brochure-BIJ12-Bescherming-van-vee-tegen-wolven-3.definitief-1.pdf

De deelnemers aan de voorlopersregeling moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De dieren lopen in het aangewezen leefgebied op de Veluwe. De kaart is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-2393.html
  • De preventieve maatregelen worden zorgvuldig en naar eer en geweten uitgevoerd.
  • De houders zijn bereid om hun ervaringen te delen met andere houders.

De deelnemers aan de voorlopersregeling krijgen advies over de preventieve maatregelen die in hun situatie het beste kunnen worden genomen. In voorkomende kan Wolf-Fencing Nederland helpen bij het plaatsen. De materiaalkosten worden voor 100% door de provincie vergoed.

Als meer dan 10 schapen- en geitenhouders serieus mee willen doen dan maken wij een selectie op basis van de volgende criteria:

  • Houders dicht bij het kerngebied van het roedel op de Noord-Veluwe gaan voor.
  • Spreiding over houderij typen en rassen

Bij veel aanmeldingen zullen wij ervoor pleiten om zo snel mogelijk de vergoedingsregeling op te schalen.

Serieuze belangstellenden kunnen contact opnemen met Gijsbert Six (dossierhouder wolven Platform KSG, lid begeleidingscommissie preventie wolvenschade Gelderland)
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06-24255303