Brief aan de Provinciale Staten van de 12 provincies

In een eerder stadium heeft het Platform KSG de werkgroep LUPUS van het IPO en de gedeputeerden van de oostelijke provincies gewezen op een aantal tekortkomingen in het concept interprovinciaal wolvenplan. Helaas hebben wij hierop geen of onbevredigende reacties gekregen. Daarom hebben wij ons gewend tot de leden van de Provinciale Staten van alle 12 provincies. Wij hopen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen door met de ter beschikking staande middelen ervoor te zorgen dat het wolvenplan wordt herzien.

Brief aan de Provinciale Staten van de 12 provincies (pdf) >