Wolven pakken ook hobbyschapen

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders beschouwt de komst van de wolf als een gegeven. Wij hebben daarom constructief meegewerkt aan het nieuwe interprovinciaal wolvenplan. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de bescherming van schapen tegen predatie door wolven. Juist op dit punt schiet het concept wolvenplan zoals het nu voorligt ernstig tekort. De niet-bedrijfsmatige houders, in omvang ongeveer 80% van het totale aantal houders, worden uitgesloten van een tegemoetkoming voor preventieve maatregelen en voor schadevergoeding een jaar na vestiging van een roedel.

Niet-bedrijfsmatige schapen- en geitenhouders leveren een maatschappelijke prestatie. De dieren lopen buiten en onderhouden en verlevendigen het landschap. Wij bevorderen de biodiversiteit en houden vaak een cultuur-historisch en genetisch erfgoed in stand. Mede dankzij de inzet van deze houders zijn zeldzame inheemse rassen van de ondergang gered. In vele gevallen hebben wij een educatieve of toeristische functie. Daarom mag van de overheid een bijdrage verlangd worden om ons te helpen aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Het toekennen van een bijdrage aan preventie heeft niet alleen enige financiële betekenis maar is ook een blijk van waardering. Juist omdat de overige 20% van de houders wel in aanmerking komt voor een vergoeding zal deze uitsluiting op veel onbegrip stuiten.

Wij roepen daarom de provinciebestuurders op om dit manco in het wolvenplan recht te zetten. Zowel bedrijfsmatige als niet-bedrijfsmatige houders moeten voor tegemoetkomingen in aanmerking komen. De wolf pakt immers ook hobbyschapen en -geiten.