Scrapie

Rammenverordening is ingetrokken

Alle schapenhouders hebben een brief van het ministerie van LNV ontvangen waarin zij geinformeerd worden over de intrekking van de rammenverordening en waarin wordt gewezen op een financieel risico dat verbonden is aan de keuze voor een 'scrapie-gevoelige' ram zonder dit risico nader te specificeren. Door deze specificatie achterwege te laten wordt een sfeer van angst gecreƫerd. De brief geeft een eenzijdige voorstelling van zaken en roept veel vragen op.

Het platform heeft als reactie een brief naar LNV gestuurd met vragen en opmerkingen.

Bijlagen:
Brief van LNV aan alle schapenhouders (14-8-2007) (pdf)
Brief van Platform aan LNV (22-8-2007) (pdf)