Scrapie

Scrapiefokprogramma

Het Nederlandse scrapiefokprogramma is omstreden. In 2007 is de rammenverordening die de inzet van ARR/ARR rammen wettelijk verplicht stelde ingetrokken. Het Platform KSG zet zich in voor een juiste en volledige informatievoorziening aan de schapenhouders volgens de meeste recente wetenschappelijke en Europese inzichten.