Nieuws van het platform

Fokkerij Organisatie Groot Heideschaap lid van het Platform KSG

De Fokkerijorganisatie Groot Heideschaap (FGHS) heeft zich aangemeld als lid van het Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.

De FGHS is een jonge fokkerijorganisatie die zowel uit kleinschalige houders als professionele begrazingsbedrijven bestaat. Wij zien deze aanmelding als een blijk van waardering voor onze voortdurende inspanning om het functioneren van stamboeken en rasverenigingen mogelijk te maken.