Nieuws van het platform

Suffolk Stamboek Nederland sluit zich aan bij het Platform KSG

Het Suffolk Stamboek Nederland heeft zich aangemeld als 23-ste lid van het Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.

Het Platform KSG bestaat nu uit alle Nederlandse geitenrasverenigingen/stamboeken (5 verenigingen), 17 schapenrasverenigingen/stamboeken en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH). Daarnaast is er een samenwerking met de Stichting Kinderboerderijen Nederland en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Via de verenigingen zijn er ongeveer 4500 houders van schapen en geiten bij het platform aangesloten.

Het recente succes van onze inzet voor rechtvaardige I&R tarieven heeft weer eens laten zien hoe belangrijk een gezamenlijke belangenbehartiging is.