Nieuws van het platform

Zwartbles Fokkersgroep sluit zich aan bij het Platform KSG

De Zwartbles Fokkersgroep heeft zich aangemeld als 22-ste lid van het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouderij.

Het Platform KSG bestaat nu uit alle Nederlandse geitenrasverenigingen/stamboeken (5 verenigingen), 16 schapenrasverenigingen/stamboeken en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH). Daarnaast is er een samenwerking met de Stichting Kinderboerderijen Nederland en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Via de verenigingen zijn er ongeveer 5000 houders van schapen en geiten bij het platform aangesloten.

Het recente succes van onze inzet voor rechtvaardige Rendac tarieven heeft weer eens laten zien hoe belangrijk een gezamenlijke belangenbehartiging is.