Meer ...

Formulier voor registratie reiniging en ontsmetting

Uitgevoerde reinigingen en ontsmettingen van veewagens moeten worden geregistreerd. Dit kan op twee manieren:

  • in het ontsmettingsboekje dat de VWA tot 31 december 2008 heeft uitgegeven.
  • op een ontsmettingsblad, dat u zelf kunt downloaden en afdrukken (ontsmettingsblad.pdf)