I&R

LNV legt rekening voor I&R database bij de kleine houders

Het voorstel van LNV van een vaste bijdrage van 33,50 Euro per jaar per houder is onaanvaardbaar.

Met ingang van 1 januari 2010 wordt een centrale database voor de Identificatie en Registratie (I&R) van schapen en geiten ingevoerd. Bij een besmettelijke dierziekte of bij gevaar voor de volksgezondheid zijn de dieren en hun plaats van herkomst dan snel te traceren. De exploitatie van deze database kost 1,75 miljoen Euro per jaar. De minister van LNV, Tweede-Kamerleden en de beleidsdirecteur van LNV hebben tot nu toe aangegeven uit te willen gaan van het principe 'De gebruiker betaalt'. (*2) Dus betalen naar gelang het aantal dieren en dierbewegingen.

LNV heeft echter aangegeven van plan te zijn om een vast bedrag van 33,50 Euro per Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) in rekening te brengen. Dus ongeacht het aantal gehouden dieren en het aantal mutaties. LNV zadelt hiermee de groep kleine houders op met 80% van de kosten. (*1) Dit plan is in strijd met het principe 'De gebruiker betaalt' en daarmee onaanvaardbaar. Jan Niks, voorzitter van het Platform KSG: “Iemand met twee dwerggeiten, die het erf niet af komen, betaalt nu net zoveel als een grote exportverzamelplaats met vele tienduizenden dierbewegingen per jaar. Dit valt niet uit te leggen.”

In een eerder stadium heeft het Platform KSG voorstellen gedaan voor een heffingssyteem, waarbij houders naar gelang het aantal gehouden dieren betalen. LNV heeft echter het voorstel van LTO, dat de rekening bij de kleine houders neerlegt, overgenomen.

Lees hier het persbericht.