I&R

Nieuwe I&R tarieven zijn rechtvaardiger

Omdat de overheidssubsidie op het systeem van Identificatie & Registratie (I&R) voor schapen en geiten wegvalt moet er vanaf dit jaar een hoger bedrag worden opgebracht. In totaal ongeveer 1,8 mln Euro per jaar. Vandaag heeft het Ministerie van EZ de nieuwe I&R tarieven bekend gemaakt. Deze tarieven gelden vanaf 1 juli 2014:

  • Vanaf 2015 wordt het vaste bedrag per UBN € 19,- per jaar. Omdat de nieuwe tarieven halverwege dit jaar ingaan geldt alleen voor 2014 een hoger bedrag van € 26,-
  • Tarief voor de registratie, aanvoer en importmelding wordt per dier € 0,25 per melding.
  • Tarief voor aanvoermeldingen op erkende verzamelplaatsen en slachthuizen wordt per dier € 0,05 per melding.
  • Herstel op verzoek uitgevoerd door uitvoerende EZ-organisatie bedraagt € 10,-.
  • Meldingen die buiten de meldingstermijn vallen worden belast met een extra bedrag van € 0,50 per melding.
  • Het UBN tarief gaat ook in rekening gebracht worden indien er geen dieren worden gehouden op het UBN, en het UBN niet beëindigd is.

Het Platform KSG heeft zich steeds sterk gemaakt voor hantering van het principe 'De gebruiker betaalt'. Wij zijn blij dat het ministerie naar ons heeft geluisterd en dit uitgangspunt voor een deel heeft overgenomen. Voor kleinschalige houders die geen mutaties hoeven door te geven dalen hierdoor de kosten van € 32,50 naar € 19,- per jaar. De korting van 80% op de aanvoermeldingen door verzamelplaatsen en slachthuizen is voor ons onbegrijpelijk.