Diergezondheidsfonds

PVV verzendt facturen heffing Diergezondheidsfonds

Het PVV is begonnen met het verzenden van de facturen voor de heffing voor het DGF. Het Platform heeft zijn best gedaan maar geen enkele andere instantie heeft de besluitvorming en de ingebrachte bezwaarschriften inhoudelijk getoetst en daarom kan het PVV zijn gang gaan zonder zich iets van de kleinschalige houderij aan te trekken.

De schapen- en geitenhouders die een factuur hebben ontvangen kunnen hier bezwaar tegen maken. Hieronder staat een voorbeeld bezwaarschrift dat men met eigen argumenten kan aanvullen.

Voorbeeld bezwaarschrift tegen factuur DGF(Word)

Wij wijzen de houders erop dat zij, als zij niet betalen, de kans lopen ook de extra kosten van incasso en de deurwaarder te moeten betalen. De aangewezen weg om te heffing aan te vechten is in eerste instantie te
betalen en tegelijk een bezwaar in te dienen bij het PVV. Hierna kan de gang naar de rechter volgen.