Diergezondheidsfonds

Heffing Diergezondheidsfonds

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) wil een 5-jaarlijkse heffing voor het diergezondheidsfonds (DGF) opleggen aan schapen- en geitenhouders. De heffing bestaat voor de schapensector uit een vaste voet van 192 Euro per UBN en 1,98 Euro per schaap. Geitenhouders betalen 168 Euro per UBN en 1,68 Euro per geit. Houders met meer dan 10 ooien of meer dan 31 geiten moeten gaan betalen. Het platform heeft vooral bezwaar tegen de hoge vaste voet die onredelijk hoog uitvalt voor de houders die net boven de vrijstelling uitkomen.

Door het diergezondheidsfonds wordt een systeem van dierziektebeheersing in stand gehouden waarvan de opbrengsten vooral bij de export en de slacht onstaan. Door de introductie van de vaste voet houdt het PVV zich niet aan zijn eigen beleidslijn dat de bedrijven die profiteren (bij de export en de slacht) ook betalen. De heffingssystematiek is in strijd met dit algemeen aanvaarde profijtbeginsel.