Blauwtong

Resultaten onderzoek naar vaccinatiebereidheid blauwtong

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van de Universiteit Wageningen heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beweegredenen van commerciële veehouders en hobbydierhouders om te vaccineren tegen Blauwtong tijdens de
vrijwillige vaccinatiecampagne in 2008 en 2009 in Nederland.

Ruim zeventig percent van de schapen- en rundveehouders en 67% van de hobbydierhouders hebben hun herkauwers laten vaccineren tegen BTV-8 in 2008. Circaa  43% van de melkgeitenhouders hebben hun geiten laten vaccineren tegen BTV-8 in 2008. Veehouders die in 2006, 2007 en/of 2008 klinische ziekte door BTV-8 bij hun dieren denken te
hebben meegemaakt hebben een 1.4 keer grotere kans om hun dieren te laten vaccineren dan veehouders die deze ervaring niet hebben gehad. De bereidheid om (ook) in 2009 dieren tegen BTV-8 te vaccineren is sterk verminderd in
vergelijking met 2008: 57% van de rundveehouders, 49% van de hobbydierhouders, 42% van de schapenhouders en 19% van de melkgeitenhouders hebben in 2009 hun dieren laten vaccineren of hebben de intentie om hun dieren te laten vaccineren. De vermindering in bereidheid tot vaccineren is het grootst bij de schapen- en melkgeitenhouders.

Lees hier het volledige rapport.